“เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีชมพู” 

14

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่3/2562  ภายใต้ชื่องาน “เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีชมพู” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความก้าวหน้าและช่องทางการติดตามข่าวสารของโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมกดไลค์แฟนเพจ และกิจกรรมเพิ่มฐานข้อมูลผู้ติดตาม Line@โครงการ โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลมากมาย เช่น

การเชื่อมต่อการเดินทาง ระยะเวลาการก่อสร้าง ตำแหน่งสถานี ฯลฯ ณ วัดบำเพ็ญเหนือ เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา