เด็กแนว (บ่าย) – WP หุ้นต้นน้ำ มาแล้ว

720

WP หุ้นต้นน้ำ มาแล้ว

ธุรกิจ ของ WP ถือว่าน่าสนใจ เพราะเป็นเจ้าใหญ่ในการขายก๊าซเหลว ที่มีทั้งขาย LPG ให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นถังเก็บตามศูนย์บริการ และโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนการขายปลีกก็บรรจุเป็นถังแก๊สใช้ตามบ้าน ซึ่งล่าสุดมีปริมาณถังที่บริษัทหมุนเวียนอยู่กว่า 6 ล้านใบ

เงินมัดจำกว่า 3.4 พันล้านบาท ต้องบันทึกเป็นหนี้สินตามมาตรฐานบัญชีแทนที่จะใส่เป็นรายได้ เอาเข้าจริงๆแล้วหาน้อยรายมากที่คืนเงินมัดจำ จึงถือเป็นเงินก้อนใหญ่กองไว้ที่บริษัท ทำให้มีเงินสดมาก และมีสินค้าคงเหลือต่ำ ถือว่าสถานะการเงินแข็งแรงมาก

หุ้นต้นน้ำ  เป้าไกล 9 บาท

Q1 กำไรชะลอตัว เป็นผลจาก Seasonal ของธุรกิจ ประกอบกับราคาต่ำทำให้รายได้ต่อหน่วยลดลง แต่จาก Q2 เป็นต้นไปกลับมาฟื้นตัวแล้ว และยังมีข่าวดีจากการขายที่ดินไม่ได้ใช้งานบันทึกเข้า Q2 เมื่อรวมกับทั้งปีทำให้กำไร new high กว่า 340 ล้านบาทค่า PE ต่ำเพียง 8 เท่า คำนวณเป้าได้ไกลถึง 9 บาท ส่วนกราฟตั้งลำเป็น Double bottom แล้วต้านแรกของการดีดตัว 5.80 บาท ไม่ยากเลย ใครชอบหุ้นต้นน้ำ มาให้ซื้ออีกแล้ว

www.mitihoon.com