#PRM จ่อใช้งบ 300 ล้านซื้อหุ้น big sea เพิ่ม

38

PRM  มีแผนใช้งบลงทุนปีนี้อีกจำนวน 300 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้น big sea เพิ่มอีก 10% ในเดือน ก.ค. นี้