BAY โบรกฯคาด กำไรไตรมาส 2/62 โตแรง 15% สู่ระดับ 7.2 พันล. หลังสินเชื่อขยายตัวเด่นสุดกลุ่มแบงก์ เคาะเป้า 48 บาท

154

มิติหุ้น – BAY โบรกฯคาด กำไรไตรมาส 2/62 โตแรง 15% สู่ระดับ 7.2 พันล. หลังสินเชื่อขยายตัวเด่นสุดกลุ่มแบงก์ เคาะเป้า 48 บาท

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ผลงานไตรมาส 2/62 ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยนายอดิสรณ์ มุ่งพาลชล นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยคาดว่า BAY จะรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/62 ที่ระดับ 7.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ และการคงระดับการตั้งสำรองไว้ได้

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาส 2/62 จะลดลงถึง 43.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/62 เนื่องจากกำไรจากเงินลงทุนที่ลดลงมากจากไตรมาสก่อน ซึ่ง BAY มีการบันทึกกำไรการขายหุ้นเงินติดล้อ 50% ออกไป

ในส่วนของสินเชื่อยังเติบโตโดดเด่น โดย BAY รายงานแบบแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือน พ.ค. มีสินเชื่อเพิ่มขึ้น 0.5% จากเม.ย. ทำให้มีสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 61 เป็น 2.7% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นอัตราการเติบโตที่น้อย แต่น่าจะยังทำให้ ณ สิ้นไตรมาส 2/62 BAY จะยังคงเป็นธนาคารที่มีสินเชื่อเติบโตสูงที่สุดของกลุ่มธนาคารในปี 62

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปี 62 ของ BAY ไว้ที่ 3 หมื่นล้นบาท เพิ่มขึ้น 21.8% จากปีก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำไรจากการขายเงินติดล้อออกไป แต่ผลประกอบการจากธุรกิจปกติก็ยังเติบโตขึ้นด้วย ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ทางฝ่ายอาจจะมีการปรับประมาณการกำไรขึ้นอีก คงราคาพื้นฐาน 48 บาท ยังคงแนะนำ “ซื้อ”

www.mitihoon.com