“จีสตีล” มั่นใจจะกลับมาเทรดปกติไม่เกินปีนี้

793

มิติหุ้น-บมจ. จี สตีล (GSTEL) โดยน.ส.สุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการบริหารเปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศเกณฑ์พิเศษ เปิดโอกาสให้หุ้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราวหรือ SP นานเกิน 3 เดือน ให้มีโอกาสซื้อขายระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม นี้ หลังจากนั้นจะขึ้นเครื่องหมาย SP ยาวจนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ที่ตลาดฯกำหนด ซึ่งบริษัทคาดว่า หุ้น GSTEL จะสามารถกลับมาซื้อขายปกติได้เมื่อบริษัทนำส่งงบการเงินไตรมาส 3/62 ตรงตามระยะเวลาการส่งงบการเงิน

“บริษัทเป็นห่วงผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ติดหุ้นนานไม่อัพเดตธุรกิจบริษัทหลังปรับโครงสร้างหนี้ แห่เทขายหุ้นออกมา หลัง ตลท. อนุญาตให้หุ้นที่ติด SP เกิน 3 เดือน กลับมาเทรดชั่วคราว 1 เดือน เริ่ม ก.ค.นี้” นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุลกล่าว

นางสาวสุนทรียา กล่าวต่อว่าบริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 27 มิถุนายน นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบไตรมาส 1/62 ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถส่งงบการเงินได้ครบถ้วน และไม่มีค้างส่งงบการเงินใดๆ อีก และบริษัทยังมั่นใจว่าจะสามารถส่งงบการเงินได้ตามเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นต้นไป ประกอบกับบริษัทไม่มีประเด็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างหนี้หากแล้วเสร็จ บริษัทคาดว่าจะสามารถกลับเข้ามาเทรดได้ภายในปีนี้เป็ฯอย่างช้า

ส่วนภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทว่า บริษัทได้กลับมาผลิตใหม่เป็นปกติอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้รับเงินกู้ระยะยาวจากกลุ่ม SSG สาหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจานวน 70 ล้านเหรียญ ซึ่งเงินกู้จานวนดังกล่าวทาให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสาหรับการผลิตในช่วง off-peak ขณะเดียวกันคุณภาพสินค้าก็ไม่มีปัญหาหลังจากหยุดผลิต 3 เดือน

www.mitihoon.com