#”กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” (มิติหุ้น) ส่งพันธสัญญาแบรนด์ใหม่ ‘Know You Can’ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ สื่อสารถึงลูกค้าเน้นความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองชีวิตอย่างยั่งยืน

20

#”กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” (มิติหุ้น) ส่งพันธสัญญาแบรนด์ใหม่ ‘Know You Can’ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ สื่อสารถึงลูกค้าเน้นความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองชีวิตอย่างยั่งยืน