กองทรัสต์ AIMCG ทรัพย์สินไลฟ์สไตล์มอลล์ ชูปันเด่น 8%

167

มิติหุ้น-กองทรัสต์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ ‘AIMCG’ โดยนายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ็มกรุ๊ป ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ AIMCG เปิดเผยว่า ได้นำหน่วยทรัสต์ของ ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ AIM Commercial Growth Leasehold Real Estate Investment Trust’ (AIMCG) เข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) โดยมีความมั่นใจในคุณภาพทรัพย์สินไลฟ์สไตล์มอลล์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทั้ง 3 โครงการ จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน

ทั้งนี้ กองทรัสต์ AIMCG มีมูลค่าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกรวมไม่เกิน 2,880 ล้านบาท โดยเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทไลฟ์สไตล์มอลล์ ประกอบด้วย 1.โครงการยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานีอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ประมาณ 97% และมีผู้มาใช้บริการกว่า 2-5 หมื่นคนต่อวัน 2. โครงการพอร์โต้ ชิโน่ จังหวัดสมุทรสาคร บนถนนพระราม 2 (ขาออก) มีอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีประมาณ 84% และมีผู้ใช้บริการกว่า 4 พัน-1 หมื่นคนต่อวัน และ 3. โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ใจกลางทองหล่อ (ซอยสุขุมวิท 55) ซึ่งมีศักยภาพและความโดดเด่นที่แตกต่างกันมีอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีเต็ม 100% และมีจำนวนผู้มาใช้บริการกว่า 300 – 1,500 คนต่อวัน

ด้านนายสิทธิไชย มหาคุณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การลงทุนในกองทรัสต์ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้กองทรัสต์ AIMCG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี ซึ่งประมาณอัตราเงินจ่ายในปีแรกตามประมาณการงบกำไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ สำหรับงวด 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563) ตรวจสอบบัญชี จะอยู่ที่ประมาณ 8% อ้างอิงจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ 10 บาทต่อหน่วย นอกจากนี้กองทรัสต์ AIMCG ยังบริหารจัดการโดยเอไอเอ็มกรุ๊ป ที่มีประสบการณ์ในการบริหารกองทรัสต์โดยตรง โดยเชื่อว่ากองทรัสต์ AIMCG จะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว

www.mitihoon.com