โครงการ “Tollway Happy Way” ยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด

24

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น ในโครงการ “Tollway Happy Way” ยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด ให้เรือนจำกลางคลองเปรม จำนวน 1,500 ชุด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงาน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง