กนง.ลดดอกเบี้ย0.25%ครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปีเซอร์ไพรส์ตลาด

241

มิติหุ้น-กนง. ลดดอกเบี้ยนโนบาย 0.25% อยู่ที่ 1.50% ต่อปี ครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 โดย นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 5/2562 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เป็น 1.50% ต่อปี โดยพบว่ามี 2 เสียงที่เห็นให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี

ซึ่งสาเหตุที่ กนง.ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่า 3.3% จากที่ประมาณการไว้ โดยเฉพาะ ภาคส่งออกที่หดตัวลงและทั้งปีอาจจะต่ำกว่าคาดหรือต่ำกว่า 0% กระทบอุปสงค์ในประเทศ นอกจากนี้ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าที่คาดไว้เช่นกัน โดยมีกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1.0-4.0%

www.mitihoon.com