SELIC โชว์กำไรไตรมาส 2/62 พุ่งทำนิวไฮโต 392.3%

29

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ซีลิค คอร์พ หรือ SELIC โดย “นายเอก สุวัฒนพิมพ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ภาพรวมครึ่งปีแรกของปีนี้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยในไตรมาส 2/62 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินการหลัก 2 เรื่อง คือ การผลักดันการดำเนินการของธุรกิจกาวอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจเดิมทั้งด้านการขยายยอดขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น และการดำเนินการธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัวเป็นไปด้วยความราบรื่น และเกื้อหนุนให้เกิดการเสริมกัน (synergy) ซึ่งได้มีการดำเนินการที่เห็นผลแล้ว ในไตรมาสนี้ รวมทั้งการสร้างและปรับกระบวนการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐาน โดยในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาได้มีการ deployระบบ ERP ที่บริษัท พีเอ็มซี เลเบิลแมททีเรีลส์ พีทีอี ลิมิเตด ใน ประเทศสิงคโปร์ เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ปัจจุบันระบบควบคุมภายในและมาตรฐานบัญชีของกลุ่มบริษัท พีเอ็มซี เป็นไปตามนโยบายของบริษัทซีลิค

ทั้งนี้ บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 21.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น392.3% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.32 ล้านบาท และมีรายได้อยู่ที่ 354.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127.2% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 มีรายได้อยู่ที่ 155.94 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจกาวอุตสาหกรรม และธุรกิจสติกเกอร์และฉลาก โดยสัดส่วนรายได้ปัจจุบันแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจกาวอุตสาหกรรมสัดส่วน 44% และรายได้จากธุรกิจสติ๊กเกอร์สัดส่วน 56%

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีมุมมองว่าแนวโน้ม ความต้องการตลาดสติกเกอร์ยังคงมีการเจริญเติบโตที่ดี โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์ช้อปปิ้ง หรือ e-commerce จะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้งานสติ๊กเกอร์หรือฉลากเพิ่มมากขึ้น กลุ่ม บริษัทยังคาดว่าการเจริญเติบโตใน sector นี้ จะส่งผลดีกับบริษัทและจะสามารถทำให้กลุ่มบริษัทเติบโตต่อไปและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

 

www.mitihoon.com