KC ตัดใจขายที่ดินกำเงิน 146 ลบ.ชำระหนี้ ธ.กรุงไทย

273

มิติหุ้น-บมจ.เค.ซี.พร็อเพอร์ตี้ (KC) โดยนายสันติ ปิยะทัต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า  คณะกรรมการมีมติจำหน่ายที่ดินเปล่า โครงการ เค.ซี.พาร์ควิลล์(บางนา-เทพารักษ์) โซนบี รวมทั้งหมด 4 โฉนด มีเนื้อที่จํานวน 24 ไร่2 งาน 97.9 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ ให้แก่ นางภคพร โลหวิบูลย์กิจ ในราคา 146 ล้านบาท ภายหลังเปิดประมูลช่วงวันที่ 14 กันยายน – 12 พฤศจิกายน 2561และกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 160,393,200 บาท ปรากฎว่าไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอขาย

โดยจุดประสงค์การขายเพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ให้กับ ธ.กรุงไทย จำนวน 103,420,000 บาท จากภาระหนี้รวมประมาณ 130 ล้านบาท(เงินต้น ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยปรับ)ซึ่งเท่ากับว่าได้ปลดภาระหนี้ของบริษัทฯ ลงได้ส่วนหนึ่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ต้องแบกรับภาระ ดอกเบี้ยประมาณ 550,000 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 6,600,000 บาทต่อปี และถือเป็นการจํากัดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทฯ ถูกบังคับขายที่ดินออกทอดตลาด ถ้าหากบริษัทฯ ผิดนัด ชําระหนี้ ซึ่งอาจมีราคาบังคับขายเพียงแค่ 90,000,000 ล้านบาทเท่านั้น (ประเมินราคาโดยผู้ ประเมินอิสระ)

www.mitihoon.com