ASIAN ส่งกำลังใจ มอบผลิตภัณฑ์ทูน่าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด

23

มิติหุ้น – คุณสมชาย อมรรัตนชัยกุล (ขวา) กรรมการบริหาร บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN พร้อมด้วยคุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ซ้าย) กรรมการบริษัท ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋อง จำนวน 50,000 กระป๋อง มูลค่ารวม 2,200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคุณวันชัย คงเกษม (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนในการรับมอบ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด อาคารสิรินรัตน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

www.mitihoon.com