# SVI (มิติหุ้น) แจ้งความคืบหน้า “นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ” มีเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการบริษัททั้งหมดโดยกำหนดราคาหุ้นละ 4.85 บาทช่วงวันที่ทำคำเสนอซื้อ วันที่ 26 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 01 พ.ย. 2562

204

# SVI (มิติหุ้น) แจ้งความคืบหน้า “นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ” มีเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการบริษัททั้งหมดโดยกำหนดราคาหุ้นละ 4.85 บาทช่วงวันที่ทำคำเสนอซื้อ วันที่ 26 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 01 พ.ย. 2562