หุ้นมีวอลุ่ม (Volume) ทำไมถึงน่าสนใจ ?

772

หุ้นจะหยุดลง เมื่อผู้คนหยุดขาย และ หุ้นจะหยุดขึ้น เมื่อไม่มีใครอยากซื้อ ราคาหุ้นที่ขึ้นลงในตลาดหลักทรัพย์แต่ละวัน ไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยพื้นฐานหรือผลประกอบการของบริษัท แต่ราคาหุ้นที่ขึ้นลง เป็นไปตาม ความต้องการของคนในตลาดหุ้นที่อยากจะซื้อหรืออยากจะขายหุ้นในช่วงเวลานั้น ๆ

ถ้าไม่มีคนอยากซื้อ และอยากขายหุ้น ในราคาเดียวกัน หุ้นตัวนั้นๆ  ก็ไม่สามารถเกิดการซื้อขายขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อขายของหุ้นจึงมีความสำคัญในแง่มุมของการเทรดอย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้

VOLUME เป็นจำนวนหุ้นที่มีปริมาณการซื้อ-ขายอยู่ในช่วงเวลานั้น วอลุ่มมากหรือน้อย มีความสำคัญต่อการวางแผนการเทรด และการดาดการณ์ทิศทางของหุ้น แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า หุ้นควรมีวอลุ่ม มากน้อยแค่ไหนถึงจะน่าสนใจ ?

คำตอบ คือ มีปริมาณการซื้อขายสูงอย่างผิดปกติ

กล่าวคือ ถ้าราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาพร้อมกับมีวอลุ่มสูง โดยวิธีที่ใช้ดูวอลุ่ม คือ ดูวอลุ่มที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง จะถือเป็นสัญญาณที่ดี แสดงว่าหุ้นกำลังได้รับความสนใจในตลาดอยู่ในขณะนั้น แต่ถ้าราคาหุ้นวิ่งลงพร้อมกับมีวอลุ่ม เช่นนี้อาจถือว่าวงแตก ! เพราะหุ้นลงแบบมีแรงเทขายสูงหรือมีวอลุ่มเยอะ แบบนี้ถือต้องเฝ้าระวังอาจเป็นสัญญาณอันตรายได้

จากโปรแกรมกราฟของ Finansia HERO มีเครื่องมือดูวอลุ่มอยู่หลายอินดิเคเตอร์ สำหรับบทความนี้จะนำ 2 อินดิเคเตอร์ดูวอลุ่ม มาช่วยใช้นักลงทุนในการวางแผนได้

รูปจาก Finansia Hero ข้อมูลกราฟ SET ณ วันที่ 2/09/2562

เริ่มจากการเทียบค่าเฉลี่ยของวอลุ่ม 5 แท่งย้อนหลัง ในรูปคือเส้นกราฟสีน้ำเงิน อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ ถ้าเราตั้งกราฟแบบไทม์เฟรม “รายวัน/สัปดาห์/เดือน” เอาไว้ เราจะดูเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 “วัน/สัปดาห์/เดือน” ตามลำดับ หากวอลุ่มมีปริมาณสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย แท่งจะทะลุเส้นค่าเฉลี่ยสีน้ำเงินขึ้นมาตามรูป สะท้อนถึงว่าหุ้นหรือตลาดในช่วงเวลานั้นมีปริมาณความต้องการซื้อขายหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าอดีต

ขั้นตอนการใช้งาน เปิดโปรแกรม Finansia Hero คลิกที่ Chart > Normal Chart > Technical Chart แล้วจะขึ้นกราฟจะเห็นแทบด้านซ้ายในหมวด Thai popular Indicators แล้วคลิกเลือกไปที่ Volume จุดเด่นของ Finansia Hero จะขึ้นวอลุ่มพร้อมกับมีเส้นค่าเฉลี่ยของวอลุ่มแสดงมาให้เลยโดยอัตโนมัติ ง่ายต่อการใช้งาน

อีกอินดิเคเตอร์หนึ่งของ Finansia Hero ที่ไว้ใช้ดูวอลุ่ม คือ ฟืเจอร์ “Price and Volume Analysis” โดยที่สามารถสแกนหุ้นได้ทั้งตลาดแบบ Real Time เทียบวอลุ่มย้อนหลังได้ทั้งแบบเป็นรายนาทีและรายวัน

ฟีเจอร์นี้มีจุดเด่นตรงที่สามารถตั้งเงื่อนไขได้ เช่น หาหุ้นที่มีวอลุ่มปรับตัวสูงขึ้น (%Vol Up) และหุ้นที่มีราคาปรับขึ้น (%Price Up) พร้อมกัน จึงมีประโยชน์ในการช่วยนักลงทุนเลือกหุ้นที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในตลาดในเวลานั้น แล้วราคาหุ้นมาพร้อมกับวอลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญ

วิธีใช้งานเลือก Market > Analysis > Price and Volume Analysis

รูปภาพจาก Finansia Hero ณ วันที่ 13/09/62

แต่ยังไงก็ตาม การดูเพียงแค่วอลุ่ม (Volume) ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดให้นักลงทุนตัดสินใจรีบเข้าซื้อหุ้นในทันทีทันใด เนื่องจากวอลุ่มเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในเงื่อนไขการซื้อขายเท่านั้น ควรรอสัญญานซื้อขายของตนเองให้ครบเงื่อนไขตามวางที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก แต่ว่าเราสามารถสแกนหุ้นที่มีวอลุ่มเด่น ไว้ทำเป็นรายชื่อหุ้นที่เราสนใจเก็บไปทำการบ้านวางแผนเทรดต่อด้วยได้

www.mitihoon.com