แผนที่นำทาง

54

จากแผนที่ SET ที่ทำไว้เมื่อ 26/09/19 ก็ยังใช้ได้จนวันนี้นะครับ

ขออัปเดทเพิ่มให้ดังนี้

SET จากภาพ กรอบสะสมพลัง 1638.24-1646.68

A:กระชากขึ้นถ้าเอามาปิดเหนือ 1646.68

B:sideway ชนบนย่อ-ชนล่างดีด ปิดในกรอบ 1638.24-1646.68

C:พักแรง คือปิดต่ำ 1638.24

ขอให้น้ำหนัก A & B มากกว่า C ไปก่อนนะครับ ในตอนนี้

โดยม้าเฉียวดูหุ้น The Future

www.mitihoon.com