กรอบสำคัญ 1609.40-1620.77 (02/10/19)

47

สำหรับ SET กรอบ 1609.40 -1620.77

ในภาพ {กรอบสีเขียว} ควรรับอยู่หากตลาดเรายังไหว

ผมว่าภาพรวมจะดีขึ้นหลังหุ้น AWC ที่มี MKT-Cap 4.8 หมื่นล้านเข้าตลาด 10/10/19

www.mitihoon.com