สิ้นวันหาก SET ปิด C>=1615.47 จะยืนยันการขึ้นต่อพรุ่งนี้

47

09/10/19 สิ้นวันหาก SET ปิด

C>=1615.47

จะยืนยันการขึ้นต่อพรุ่งนี้