วิริยะประกันภัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร โตโยต้าบัสส์ เยี่ยมชมปราสาทสัจธรรม-พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

9

มิติหุ้น-บมจ.วิริยะประกันภัย โดยมี นายสุพจน์ ภักดิ์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทน พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรพล โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด ในโอกาสนำคณะผู้บริหารและทีมงานของ บจก.โตโยต้าบัสส์ และบริษัทในเครือ เข้าเยี่ยมชมปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี  และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้กิจกรรม “ตะลอนทัวร์ ธรรมะสวัสดี สุขกายสุขใจ” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมไทย ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของชนชาติไทยแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองบริษัทซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย