EKH ร่วมแบ่งปัน โครงการรักบ้านเกิดปี 6

44

มิติหุ้น-บมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH) ร่วมกับ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด และพันธมิตร  ร่วมปรับปรุงอาคารเรียน ห้องพยาบาล และมอบยาพร้อมเวชภัณฑ์ ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านพุแค ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  ภายใต้ “โครงการรักบ้านเกิดปี 6 ประจำปี 2562”  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัท  โดยมีแนวคิดหากจะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ควรปลูกฝังจากฐานรากของแต่ละคน ซึ่งเริ่มต้นจากที่บ้าน หรือถิ่นกำเนิด