แนวโน้มตลาดจากราคาปิดสิ้นวัน 25/10/19

229

แนวโน้มตลาดจากราคาปิดสิ้นวัน 25/10/19

BEST 1615.47-1620.78
FAIR 1607.50*-1615.47
MOST LIKELY 1604.03-1607.50*
Worst Close Below 1604.03

โดยม้าเฉียวดูหุ้น The Future

www.mitihoon.com