SISB เปิดโครงการ CSR : English Language Project รุ่นที่ 4

36

มิติหุ้น-คุณโกมินทร์ ชินบุตร (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตวังทองหลาง คุณชูชาติ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก (ที่ จากซ้าย) คุณศิริพร อัศววิไลพร (ที่ 1จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู – บุตรอุปถัมภ์) และคุณยิว ฮอค โคว (ที่ จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศน์โครงการ CSR : English Language Project รุ่นที่ 4  เป็นโครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียน วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ซึ่งดำเนินการจัดโครงการมาตลอด ปี ปีละ รุ่น  ขณะนี้กำลังดำเนินโครงการรุ่นที่ โดย มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เข้าร่วมโครงการ 89 คน และมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู – บุตรอุปถัมภ์) เข้าร่วม 18 คน กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563