ไขปัญหาดูกราฟหุ้นไม่เก่ง ด้วยผู้ช่วยบอกแนวโน้มและแรงส่งของหุ้น (Trend & Momentum) ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ….ของ Finansia HERO

409

ปัญหาของคนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้น มือใหม่มีประสบการณ์น้อย อ่านกราฟหุ้นไม่เป็น ทำให้ไม่รู้ว่าแนวโน้ม (Trend) กับแรงส่งของทิศทาง (Momentum) เป็นอย่างไร ทำให้ไม่เข้าใจภาวะตลาด !?

จากปัญหาของนักลงทุนไม่รู้ว่าหุ้นที่สนใจอยู่มีในทิศทางขาขึ้นหรือขาลง ทำให้เมื่อซื้อหุ้นช่วงขาขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น แต่เมื่อซื้อหุ้นช่วงขาลง มีโอกาสเสี่ยงขาดทุนได้สูงขึ้น !

ดังนั้นปัญหาของนักลงทุน คือที่มาของการเกิดฟีเจอร์ใหม่นี้ขึ้นมาช่วยตอบโจทย์นักลงทุน ช่วยแปลความหมายของกราฟที่ดูยากๆ ให้นักลงทุนเข้าใจได้ง่ายๆ สามารถดูแนวโน้มและแรงส่งของทิศทางของหุ้นแบบ Real-time ได้ในที่

เดียวใน Finansia HERO ที่อยู่ในหมวดของ Quote ในมือถือ หรือ Quote Plus บนคอมพิวเตอร์
ด้วยฟีเจอร์จะอยู่บนเครื่องมือเทคนิค Technical Indicator

– แนวโน้ม (Trend Indicators) : ขาขึ้น, ขาลง, ไม่มีแนวโน้ม

– แรงส่งของทิศทาง (Momentum) : ตั้งแต่ ไม่มี-แรงมาก (0,1,2,3,4,5)

ยกตัวอย่าง

– เมื่อต้องการดูหุ้นที่สนใจแล้วพบว่า หุ้นมีแนวโน้มขาขึ้น และมีแรงส่งของทิศทางที่มาก สะท้อนได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีของหุ้น

– ถ้าเจอหุ้นที่มีแนวโน้มขาลง และมีแรงส่งของทิศทางที่มาก สะท้อนได้ว่า เป็นสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังไว้ก่อน

โดยใช้อินดิเคเตอร์เพื่อดูแนวโน้ม (Trend Indicator) ประกอบด้วย

–         MACD (12,26,9) ช่วยบอกทิศทางของขาขึ้นขาลงได้เป็นอย่างดี

–         SMA Crossover (20,50) ช่วยบอกทิศทางขาขึ้นขาลงในระยะกลาง

–         DMI ช่วยบอกทิศทางของราคาว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง

–         ROC (14) ช่วยบอกอัตราเร่งและแนวโน้มของหุ้น

–         RSI (14) ช่วยบอกทิศทางและการแกว่งตัวของหุ้น

ที่จะแสดงเครื่องหมาย บวก,ศูนย์,ลบ (+,0,-)

เครื่องหมายบวก > แสดงว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

เครื่องหมายลบ > แสดงว่าอยู่ในแนวโน้มขาลง

เครื่องหมายศูนย์ > ไม่แสดงทิศทางขาขึ้นหรือขาลง

ส่วนการดูแรงส่งของทิศทาง (Momentum : จากอินดิเคเตอร์ ADX) เป็นตัววัดความแรงของหุ้นได้ ยิ่งค่าสูงแสดงว่ามีแรงส่งมากขึ้น

โดยที่เป็นออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

0 คือ ไม่มีแรงส่ง

1 คือ มีแรงส่งน้อยมาก

2 คือ มีแรงส่งปานกลาง

3 คือ มีแรงส่งชัดเจนและเริ่มแรง

4 คือ มีแรงส่งมาก

5 คือ มีแรงส่งแรงมาก

เห็นได้ว่าแรงส่งของทิศทาง ตั้งแต่ 0,1,2,3,4,5 ตามระดับขั้นความแรง

ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนี้ เป็นตัวช่วยของนักลงทุน ไว้ใช้ดูแนวโน้มและแรงส่งของทิศทาง เพื่อนำไปใช้วางแผนเทรดหาหุ้นได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ทำให้นักลงทุนรู้ว่าหุ้นที่สนใจอยู่มีในทิศทางขาขึ้นหรือขาลง เมื่อซื้อหุ้นช่วงขาขึ้นและมีแรงส่งมาก ช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น แต่เมื่อซื้อหุ้นช่วงขาลงและมีแรงส่งมาก มีโอกาสเสี่ยงขาดทุนได้สูงขึ้น

ฟีเจอร์ดีๆ แบบนี้ หาไมได้จากที่ไหนง่ายๆ และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากที่สร้างขึ้นมาเพื่อนักลงทุนให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นตัวช่วยให้กับนักลงทุน

วิธีใช้งาน

>  เปิด Finansia HERO มือถือ > Home > Quote > Buy / Sell Recommend

> เปิด Finansia HERO บนคอมพิวเตอร์ > Quote > Quote Plus > Indicators

#เปลี่ยนจากระบบเทรดหุ้นเดิมๆเป็นระบบเทรดหุ้นดีๆ

#FinansiaHERO

 ทดลองใช้ฟรี! ได้ที่นี่

http://bit.ly/2vp7xyq

เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ใช้เอกสาร พร้อมเทรดภายใน 10 นาที

http://bit.ly/2H6oxPm