กองทุน JASIF ดีเดย์เปิดขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 7 – 13 พ.ย. นี้ เสนอขายเฉพาะผู้ถือหน่วยเดิมที่ได้รับสิทธิ พร้อมประกาศจ่ายปันผลงวด Q3/62 ที่ 0.23 บาทต่อหน่วย

151

มิติหุ้น – เป็นโอกาสดีที่จะเพิ่มพอร์ตลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ หลังผู้บริหาร บลจ.บัวหลวง ‘พรชลิต พลอยกระจ่าง’ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน JASIF และผู้บริหาร บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง ‘พิเชษฐ สิทธิอำนวย’ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมเปิดขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 9 บาท ในวันที่ 7 – 13 พ.ย.นี้ (เฉพาะวันทำการ) ให้แก่ผู้ถือหน่วยเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อ ในอัตรา 2.2 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่ เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใยแก้วนำแสงจำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร ที่จะเพิ่มศักยภาพแก่กองทุนฯ ในการรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่กำลังขยายตัว และหนุนประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยในปี 2563 เพิ่มเป็น 1.0387 บาทต่อหน่วย จากเดิมประมาณ 0.9924 บาทต่อหน่วย โดยตั้งแต่จัดตั้ง JASIF จ่ายเงินปันผลแล้ว 18 ครั้ง และจ่ายเงินลดทุนแล้วจำนวน 3 ครั้ง รวม 4.07 บาทต่อหน่วย อีกทั้ง กองทุนฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวน 0.23 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะขึ้น XD ในวันที่ 14 พฤศจิกายน นี้ งานนี้ผู้ถือหน่วยเดิมที่ต้องการรับเงินปันผลงามๆ ก็เตรียมลงทุนซื้อหน่วยลงทุนใหม่กันได้เลย……

www.mitihoon.com