กลยุทธ์การลงทุน – PLANB เข้าทำธุรกิจกับ MACO เพิ่มมูลค่าให้ PLANB

183

กลยุทธ์การลงทุน – PLANB เข้าทำธุรกิจกับ MACO เพิ่มมูลค่าให้ PLANB

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) – PLANB  แจ้ง SET ว่าบริษัทได้เข้าทำธุรกรรมกับ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) – MACO โดยทำสัญญาสามฉบับดังต่อไปนี้ (1) ซื้อหุ้น 19.96% ใน MACO ผ่านการทำ private placement ที่ราคา 1.4381 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 1.55 พันล้านบาท (2) ทำสัญญา agency agreement อายุ 5 ปีเพื่อบริหารและจัดการสื่อโฆษณานอกบ้าน (out-of-home หรือ OOH) ในประเทศไทยให้กับ MACO ซึ่งจะไม่ทำธุรกิจในประเทศไทยต่อแล้ว แต่จะรับบทเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และแบกรับต้นทุนค่าติดตั้งและซ่อมบำรุงเท่านั้น (3) ขายสื่อโฆษณาที่ติดตั้งบนเสารถไฟฟ้า BTS และ skywalk ให้กับ VGI ซึ่งจะรวมโครงข่ายสื่อโฆษณาต่าง ๆ บนรถไฟฟ้า BTS เข้ามาอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน

ดีลนี้จะส่งผลดีต่อทั้งผลประกอบการ และมูลค่าหุ้นของ PLANB โดย PLANB จะยังคงมีสถานะเงินสดสุทธิอยู่ แม้ว่าจะต้องจ่ายเงินสดออกไป 1.55 พันล้านบาทเพื่อซื้อหุ้น MACO 19.96% ทั้งนี้ เมื่อสิ้นงวด 2Q19 PLANB มีเงินสดและสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงเงินสดรวม 2.6 พันล้านบาท ในขณะที่มีหนี้แค่ 13 ล้านบาท ส่วนในงบกำไรขาดทุน PLANB จะลงบันทึกสองรายการที่เกี่ยวข้องกับดีล MACO โดยรายการแรกคือเงินปันผลจากการถือหุ้น MACO 19.96% และรายการที่สองคือส่วนแบ่งรายได้ โดย PLANB ได้ลงนามในสัญญาแบ่งรายได้ agency agreement กับ MACO โดยประกันรายได้ขั้นต่ำ (minimum guarantee) ไว้ที่ 700 ล้านบาท

ในขณะที่ PLANB จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านการขาย (2-3% ของรายได้ของ MACO) แทน MACO ด้วย ซึ่งถ้าหาก MACO ทำรายได้ได้ 1 พันล้านบาทในปี 2020 (ต่ำกว่าปี 2018 เล็กน้อย เนื่องจากจะมีการคืนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ BTS ไปให้ VGI) ก็จะทำให้กำไรปี FY2020 เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท (+11%) ทางหลักทรัพย์กรุงศรีมองว่าประมาณการรายได้ของเรามี downside ต่ำ เพราะรายได้จาก MACO มาจาก utilization rate ของตัวเองที่ยังไม่ได้รวมอานิสงส์จาก PLANB

ทางหลักทรัพย์กรุงศรี ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น PLANB จาก ถือ เป็น ซื้อ และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 10.50 บาท (จากเดิม 9.40 บาท) เราปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหลังจากปรับเพิ่มประมาณการกำไร เรามองว่าค่าใช้จ่าย minimum guarantee และส่วนแบ่งรายได้กับ MACO ที่ค่อนข้างต่ำจะทำให้ PLANB ทำกำไรจากดีลนี้ได้ แม้ว่ารายได้จะยังอยู่ในระดับเดียวกับเมื่อปี 2018 เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี FY20F ขึ้นอีก 11% จากการเติบโตทั้งแบบ organic และ non-organic

ทั้งนี้ เรามองว่าดีลส่วนใหญ่ (ที่ทำกับ CPALL และ MACO) ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับหุ้น PLANB แต่ราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เนื่องจากดีล MACO จะช่วยหนุนทั้งกำไรและมูลค่าหุ้น เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าของดีลนี้ ซึ่งจะทำให้กำไรโตถึง 38% จากแค่ 4% ในปี FY19 เราคิดว่าราคาหุ้นไม่แพง โดยคิดเป็น PEG ปี FY20F ที่ต่ำกว่า 1x ซึ่งเป็นโอกาสให้เข้าซื้อได้

                                                                         โดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

www.mitihoon.com