กองทุน JASIF ปลื้มผลตอบรับเปิดขายหน่วยใหม่วันแรก ผู้ถือหน่วยเดิมใช้สิทธิจองซื้อคับคั่ง มั่นใจเพิ่มศักยภาพหลังลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1  

222

กระแสตอบรับแรงตั้งวันแรกของการเปิดจอง สำหรับการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในช่วงวันที่ 7 – 13 พ.ย. 62 ของกองทุน JASIF ให้แก่ผู้ถือหน่วยเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย ที่ราคาหน่วยละ 9 บาท ในอัตรา 2.2 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่  เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร เห็นสัญญาณดีแบบนี้ทำให้ผู้บริหาร บลจ.บัวหลวง ‘พรชลิต พลอยกระจ่าง’ บริษัทจัดการกองทุน JASIF และผู้บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ‘พิเชษฐ สิทธิอำนวย’ ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นปลื้มกับผลตอบรับ พร้อมมั่นใจว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ และจะสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนอย่างแน่นอน