#BEC (มิติหุ้น) แจ้งไตรมาส 3/62 มีกำไรกว่า 93 ลบ. ส่วนผลงาน 9 เดือนยังไม่ฟื้น

95

มิติหุ้น – บมจ. บีอีซี เวิลด์ หรือ BEC แจ้งไตรมาส 3/62 มีกำไรสุทธิ 93.58 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.05 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 78.30 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 บาท ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ยังเป็นขาดทุนสุทธิ 138.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 70.25 ล้านบาท

ผู้บริหารแจงการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 2 ช่อง คือ ช่อง 13Family และ ช่อง 28SD ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายทีวีดิจิทัลลดลงหลังจากยุติการออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และสำนักงาน กสทช. ได้อนุมัติการจ่ายค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตทั้งสองใบให้บริษัทย่อยของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,129.5 ล้านบาท

ขณะที่รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของกลุ่ม BEC อยู่ที่ 1,685.0 ล้านบาท ลดลง 7.2% จากไตรมาสที่ 2/2562 ที่ 1,814.8 ล้านบาท และลดลง 23.3% จากไตรมาสที่ 3/2561 ที่ 2,196.5 ล้านบาท

www.mitihoon.com