SKE มั่นใจเทิร์นอะราวด์ในไตรมาส 4 โชว์รายได้ 252.65 ล้านบาท คาดปีหน้าโรงไฟฟ้าหนุนโตแรง

229

มิติหุ้น – บริษัท สากล เอนเนอยี (จำกัด) มหาชน หรือ “SKE” ประกาศมั่นใจ สามารถกลับมาเทิร์นอะราวด์ ได้ในไตรมาสหน้านี้ หลังเคลียร์ปัญหาหน้าฝน ชูปีหน้าโรงไฟฟ้าดันผลประกอบการเติบโตโดดเด่น

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สากล เอนเนอยี (จำกัด) มหาชน หรือ “SKE”  เปิดเผยว่า เรามั่นใจว่าไตรมาส 4 จะสามารถกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้ หลังจากผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 บริษัทฯมีรายได้รวม 252.65 ล้านบาท ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีรายได้ 255.31 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการอัดก๊าซธรรมชาติลดลงจากปีก่อน ตามสภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ลดลง และในงวดนี้บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 21.40 ล้านบาท ซึ่งลดลง จากกำไรสุทธิ 23.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากเริ่มเปิดดำเนินการ โรงไฟฟ้าชีวมวลและสถานีผลิตก๊าซไบโอมีเทน ทำให้รับรู้ค่าเสื่อมราคาของอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง 14.83 ล้านบาท นอกจากนี้ในไตรมาส 3 ที่บริษัทฯเริ่มเปิดขายไฟฟ้า มีสภาวะฝนตกหนัก ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ต้องใช้ปริมาณวัตถุดิบมากขึ้น เพื่อเผาไหม้ให้ได้ค่าความร้อนเพียงพอในการผลิตไฟฟ้า จึงทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าในไตรมาส 4 นี้จะสามารถกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้ หลังจากลดปริมาณการใช้วัตถุดิบลง ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรกลับเข้าสู่สภาวะปกติ นอกจากนี้ในส่วนธุรกิจจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทน บริษัทฯคาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มจากไตรมาส 4 ปีนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ตนเองได้แจ้งการซื้อหุ้น SKE เพิ่มจำนวน 304,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.87 บาท ต่อทางกลต. เรียบร้อยแล้ว

SKE มีรายได้จาก 3 ธุรกิจคือ 1. ธุรกิจหลักคือผลิตและจำหน่ายก๊าซ NGV ให้รถบรรทุกก๊าซในกลุ่มปตท. โดยบริษัทฯมีสัญญาจำนวนการผลิตขั้นต่ำกับกลุ่มปตท. ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้มั่นคง  2. ธุรกิจโรงไฟฟ้า ชีวมวลแม่กระทิง ที่จังหวัดแพร่ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ และมีสัญญาขายไฟ 8 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ในอัตราเฉลี่ยที่ 4.62 บาท ต่อหน่วยตลอดอายุสัญญา 20 ปี ซึ่งนับเป็นอัตราการขายไฟ สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่สูงสุดแห่งหนึ่ง 3. ธุรกิจผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่จังหวัดนครราชสีมา

โดยธุรกิจ หลัก คือ ประกอบธุรกิจบริการอัดก๊าซ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัท 2 สถานี คือ 1) สถานีก๊าซธรรมชาติหลักปทุมธานี 2) สถานีก๊าซธรรมชาติ หลักสระบุรี ซึ่งมีกำลังการอัดก๊าซสูงถึง 750 ตัน/วัน บริษัทฯมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างมั่นคง และมีรายได้สม่ำเสมอมา โดยมีปริมาณขั้นต่ำตามสัญญาธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนที่ทำกับ กลุ่มปตท.ซึ่งมีระยะเวลาสัญญานานถึง 20 ปี

www.mitihoon.com