บ้านปูฯ คว้ารางวัล SET Sustainability Awards of Honor 2019

27

มิติหุ้น-เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honorในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ติดต่อกันเป็นปีที่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน

นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ต่อเนื่องกันปีนี้เป็นปีที่ จากการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) ซึ่งมุ่งเน้นความเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG: Environmental, Social and Governance)