เช้าย่อก่อน

36

S50H20 เช้าไม่เล่นเหนือแนว 1070.80 ก็คงต้องลงไปก่อนล่ะครับ

ใคร short วาง [email protected]

เป้าหมายลงในกรอบ 1060-1065

โดย ม้าเฉียวดูหุ้น The Future

www.mitihoon.com