SCB โผล่ BIGLOT มูลค่า 173.97ลบ.

169

มิติหุ้น-SCB มีรายการซื้อขายหลักทรัย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT)จำนวน 1,693,100 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 102.75 บาท รวมมูลค่า 173.97 ล้านบาท