“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” จัดงานวิ่ง “Origin Family Run 2020” เพื่อน้องมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ

78

มิติหุ้น – คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดย พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย อารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ ร่วมเปิดกิจกรรมงานวิ่ง “Origin Family Run 2020” (ออริจิ้น แฟมิลี่ รัน 2020เพื่อส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว พร้อมแบ่งปันความรักและคืนกำไรสู่สังคม โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มอบให้แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบโอกาสแก่เด็กๆ ที่ยากจนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมีนักวิ่งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน  ณ สวนหลวง ร. บริเวณประตูดาวเรือง เมื่อวันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ 2563