เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แบ่งปัน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

12

มิติหุ้น – บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สานต่อโครงการเพื่อสังคม ส่งมอบปฏิทินใช้แล้วให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำไปใช้งานในมูลนิธิฯ พร้อมกับผลิตสื่ออักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด รองรับความต้องการสื่อการเรียนการสอนของผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

www.mitihoon.com