SKE ทดลอง Work from Home เตรียมพร้อมรับมือ COVID-19

228

 

มิติหุ้น-บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ “SKE” ทดลองมาตรการ Work from Home ระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 20มีนาคม 2563

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ “SKE” ชี้แจงว่า คณะบริหารธุรกิจต่อเนื่องได้กำหนดให้มีการทดลอง Work from Home ในวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ Business Continuity Plan (BCP) เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักในการดำเนินงาน อีกทั้งเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ SKE ได้เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร ในการทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครือข่ายภายใน ทดสอบแอปพลิเคชันสำหรับการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคน สามารถทำงานทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านของราคาหุ้น SKE เมื่อวานนี้ (16 มีนาคม 2563) ปิดที่ 0.39 ลดลง 26.42% นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าพื้นฐานของ SKE ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ  ล่าสุดวันนี้ (17 มีนาคม 2563)หุ้น SKE ปิดบวก 12.82% ที่ 0.44 บาท

ทั้งนี้ในส่วนของงบการเงินของปี 2562 รายได้รวมของ SKE เติบโตขึ้น 21.13% จากปี 2561เกิดจากการเริ่มรับรู้รายได้ของ 2 ธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายก๊าซไบโอมีเทน และธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เริ่มจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2562 อีกทั้งการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลและต้นทุนวัตถุดิบนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  โดยธุรกิจบรรจุก๊าซ NGV ยังคงมีรายได้ที่มั่นคงภายใต้สัญญาระยะยาว รูปแบบสัญญาเป็นการประกันรายได้ขั้นต่ำตามสัญญา 520 ตันต่อวัน กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่า Ft เพราะเป็นการรับซื้อในรูปแบบ FiT ซึ่งอัตรา FiT จะไม่ผันแปรไปตามค่าไฟฐานและค่า Ft

www.mitihoon.com