ธ.ออมสิน เป็น 20 Best Bank 2020 ธนาคารที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

237


มิติหุ้น-นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบรางวัล “Best Bank 2020” ธนาคารยอดเยี่ยมประจำปี 2020 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก Mr.Michel Araneta (นายไมเคิล อาราเนตา) รองประธานกรรมการ IDC Financial Insights Asia/Pacific ประเทศสิงคโปร์ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

โดย IDC Financial Insights ได้ประกาศให้ธนาคารออมสิน เป็น 1 ใน 20 ธนาคารยอดเยี่ยมประจำปี 2020 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการสำรวจและวิเคราะห์การดำเนินงานของธนาคารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรับมือกับโลกการเงินในยุคใหม่ โดยพิจารณาจากความสำเร็จขององค์กรในด้านนวัตกรรมดิจิทัล ประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านไอที และการเติบโตของธุรกิจหลัก

www.mitihoon.com