โตเกียวมารีนประกันชีวิต จับแจกทองแก่ลูกค้าที่ชำระเงินผ่านแอพฯ TMLTH Touch Point

8

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จับแจกทอง แก่ลูกค้า 20 รางวัลที่ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านTMLTH Touch Point ซึ่งเป็น Mobile Application ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ในโลกยุคดิจิตอล ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตลงตัวมากขึ้น ได้มีการพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ใหม่พร้อมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานมากกว่าเดิม อาทิ เพิ่มความสะดวกในการเข้าสู่ระบบด้วย Pin code, Touch ID หรือ Face ID, เพิ่มการแสดงภาพรวมกรมธรรม์, แสดงประวัติการจ่ายผลประโยชน์เงินคืน, แสดงรายการเงินกู้คงค้าง, การชำระเงินคืนเงินกู้ แจ้งเตือนครบกำหนดชำระเบี้ย,ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อลดหย่อนภาษี ฯลฯ