SPALI ออกมาตรการพักชำระค่างวดผ่อนดาวน์ 3 เดือน ช่วยลูกค้าพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19

98

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ศุภาลัย หรือ SPALI โดยนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายด้านลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบวิกฤตการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามั่นใจกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ

ล่าสุด บริษัทฯ จึงเร่งออกมาตรการพักชำระค่างวดผ่อนดาวน์ 3 เดือน (3 งวด) สำหรับลูกค้าศุภาลัยในสายอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อาทิ ลูกค้าที่มีอาชีพในกลุ่มสายการบิน โรงแรม ฯลฯ โดยลูกค้าได้รับสิทธิ์จะต้องอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระเงินดาวน์ กับบริษัทฯ ทั้งโครงการบ้าน และคอนโดมิเนียม ในโครงการศุภาลัยทั่วประเทศ โดยจำนวนเงินที่เว้นระยะเวลาการพักชำระค่างวดผ่อนดาวน์ 3 เดือนนี้จะนำไปรวมชำระในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะรับสิทธิ์พักชำระค่างวดดังกล่าวนี้ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ -31 พฤษภาคม 2563 ที่ www.supalai.com/covid19support หรือที่สำนักงานขายโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1720

นอกเหนือจากมาตรการพักชำระค่างวดผ่อนดาวน์ 3 เดือน ทางบริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจัดทำแผนสำรองสำหรับวิกฤตการณ์ทุกระดับ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านชีวอนามัยอย่างเข้มงวด ทั้งอาคารสำนักงานใหญ่ ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ และ Site งานศุภาลัยทั่วประเทศ อาทิ การกำหนดมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ติดตั้งเจลล้างมือ เพื่อความปลอดภัยของและมั่นใจของลูกค้ารวมทั้งผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความห่วงใยสังคม และตระหนักถึงความปลอดภัย ของลูกค้าศุภาลัยทุกโครงการและประชาชน จึงขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

www.mitihoon.com