COVID สรุปยอดติดเชื้อโควิด 30 มีนาคม 63

170

# COVID (30 มี.ค) ยอดติดเชื้อ เสียชีวิตก้าวกระโดดในหลายประเทศ

สรุปยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 199 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัว 581,272 ราย จำนวนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั่วโลกเมื่อวานพุ่ง 44,820 ราย และยอดผู้เสียชีวิตรวม 37,781 รายทั่วโลก

สหรัฐ: ยังวิกฤตยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง 154,836 ราย ยอดติดวันเดียวสูงถึง 19,999 ราย สูงสุดของการเพิ่มขึ้นเพียงวันเดียวเท่าที่
เคยรายงาน สหรัฐกลายเป็นศูนย์กลางการติดเชื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยอดตายพุ่ง 565 ราย เมื่อวานนี้
สเปน: ยอดผู้ติดเชื้อเร่งตัวขึ้นมาเป็นอันดับ 2 โดยเพิ่มขึ้นวันเดียวถึง 7,846 ราย ยอดติดเชื้อรวม 63,460 ราย
โดยยอดเสียชีวิตวันเดียวสูงที่สุดในโลกถึง 913 ราย
เยอรมัน : ติดเชื้อเร่งตัวขึ้นเป็นอันดับ3 โดยยอดติดเชื้อเมื่อวานเพิ่มเป็นอันดับสาม 4,450 ราย รวมยอด 52,740 ราย

ฝรั่งเศส : มาแรงแซงทางโค้ง ติดเชื้อวันเดียว 4,376 ราย ยอดตายพุ่ง 418 ราย รวมยอดเสียชีวิต 3,024 ราย

อิตาลี : ยอดติดเชื้อใหม่ 4,050 ราย รวมยอดติดเชิ้อ 75,528 ราย ระบบสาธารณสุขวิกฤต โดยมีผู้เสียชีวิตวันเพียวพุ่ง
กระโดด 812 ราย ราย โดยมียอดเสียชีวิตรวมสูงสุดในโลก ถึง 11,591 ราย

(รายงานโดยมิติหุ้น)