เด็กแนว (บ่าย) SISB : ของกำลังขึ้น (13/04/63)

851

►SISB : ของกำลังขึ้น

โรงเรียนนานาชาติ  อยู่ในช่วงปิดโรงเรียน แต่สอนผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งค่าเรียนก็ไม่ได้ลดลง จำนวนการเรียนเหมือนเดิม กลุ่มนี้จึงถือว่าไม่ได้รับผลกระทบอะไร เพราะเป็นของเอกชน  จึงถือว่ารายได้เป็นไปตามปกติไม่ทรุดตัวให้กังวล

SISB  มีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี เพราะมีการปรับค่าเทอมขึ้นอย่างน้อยปีละครั้ง นักวิเคราะห์ประเมินการเติบโตเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 25%  จำนวนเด็กนักเรียนล่าสุด 2,600 คน  ค่าเทอมขึ้นราว 10% แต่ละครั้ง ปาเข้าไปก็จ่ายหัวละ 400,000 บาทอย่างน้อย  รายได้มหาศาล  เป้าพื้นฐาน 10.50 บาท เทียบราคาตรงนี้ที่ปรับลงตามตลาดถือว่าน่าซื้ออย่างมาก    เด็กแนวมองว่าราคาหุ้นควรจะฟื้นตัวกลับไปอย่างน้อย 9.50 บาท และถ้าภาวะเป็นปกติหุ้นตัวนี้จะต้องมีราคา new high อย่างแน่นอน

กราฟทรงนี้เจอกัน 9.50 บาท

กราฟ SISB  กำลังจะตัดผ่านกรอบบนของสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้ว สัญญาณซื้อใน MACD ยืนยันว่าโอกาสผ่านเป็นไปได้สูง  ตรงนี้จึงเป็นจุดซื้อรอบที่สอง   แนะนำว่าไม่ต้องรอให้  break out แล้วตาม จะซื้อไม่ทันนะ

www.mitihoon.com