ปตท. จัดหาเจลแอลกอฮอล์มอบให้ มูลนิธิร.พ.สมเด็จพระยุพราช และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

73

มิติหุ้น – เมื่อเร็วๆ นี้- นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคุณพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) จัดหาและมอบเจลแอลกอฮอล์ จากโรงงานผู้ผลิตในประเทศ เนื่องจาก ปตท. ไม่มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เป็นของตนเอง ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (กลางซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบองคมนตรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายสำหรับใช้ในการดูแลรักษาประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

www.mitihoon.com