เอไอเอ ประเทศไทย ปล่อยแคมเปญ “Healthy Pack” ที่ให้ความคุ้มครองรอบด้านในแพ็คเดียว

387

มิติหุ้น – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรงเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งมีความเสี่ยงมาก ยิ่งต้องดูแลตัวเองและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น เอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมรอบด้านให้แก่ประชาชนคนไทย เพื่อให้คนไทยมีความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอ พร้อมสู้กับโรคระบาดในปัจจุบัน จึงปล่อยแคมเปญ “Healthy Pack” ที่มอบความคุ้มครองรอบด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และโรคร้ายแรง ไว้ในแพ็คเดียว พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ และลูกค้าปัจจุบันที่เพิ่มสัญญาเพิ่มเติมในกรมธรรม์เล่มเดิม

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลของคนทั่วโลก เนื่องจากโรคดังกล่าวสามารถแพร่กระจายได้ในวงกว้าง ทำให้เราทุกคนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เจ็บป่วย หรือเป็นโรคร้ายแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ความต้องการในการดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างครอบคลุมและรอบด้านมีเพิ่มมากขึ้นด้วย เอไอเอ ประเทศไทย
จึงได้ออกแคมเปญ “Healthy Pack” ที่มอบความคุ้มครอบรอบด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และโรคร้ายแรง เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมรอบด้าน โดยมีรายละเอียดของแคมเปญดังนี้ ลูกค้าต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 1 แบบ พร้อมกับแนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรงอย่างน้อย 1 แบบในกรมธรรม์ฉบับใหม่ หรือกรมธรรม์เล่มเดิมที่ยังมีผลบังคับ ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี ในกรณีที่เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมของกรมธรรม์แต่ละฉบับถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญ อีกทั้งกรมธรรม์ใหม่ที่ลูกค้าซื้อก็สามารถมีสิทธิเข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้อีกด้วย”

โดยลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ภายใต้แคมเปญ “Healthy Pack” จะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมีจำนวนเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมทุกแบบที่ได้รับอนุมัติถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยสิทธิพิเศษที่จะได้รับต่อกรมธรรม์ มีรายละเอียดดังนี้

 

 

แพ็คเกจ

เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมทุกแบบที่ได้รับอนุมัติรวมในกรมธรรม์เล่มเดียวกัน สิทธิพิเศษที่จะส่งผ่าน email และ SMS ถึงลูกค้า

(ต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ)

Healthy Pack S 12,00029,999 บาท รับสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ทั่วประเทศ 1 สิทธิ

Healthy Pack M 30,00049,999 บาท รับสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
ทั่วประเทศ 1 สิทธิ

+ บัตรกำนัล ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตมูลค่า 1,000 บาท

Healthy Pack L 50,00079,999 บาท รับสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
ทั่วประเทศ 1 สิทธิ

+ บัตรกำนัล ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตมูลค่า 2,000 บาท

Healthy Pack XL 80,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
ทั่วประเทศ 1 สิทธิ

+ บัตรกำนัล ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตมูลค่า 3,500 บาท

 ทั้งนี้ สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ เพื่อเข้าร่วมแคมเปญ “Healthy Pack” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563 และได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/AIAHealthyPack หรือติดต่อ AIA Call Center โทร. 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

  • การรับสิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้
  • ค่าใช้จ่ายที่เกินจากสิทธิพิเศษ ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นโดยตรงกับผู้ให้บริการ
  • ลูกค้าจะได้รับอีเมลและ SMS แนบ eCoupon (สิทธิพิเศษ) พร้อมรายละเอียดภายในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยกรมธรรม์/เบี้ยฯ อนุมัติใหม่ที่ได้รับอนุมัติในเดือนพฤษภาคม บริษัทจะสรุปผลในต้นเดือนมิถุนายน และลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และ กรมธรรม์/เบี้ยฯ อนุมัติใหม่ที่ได้รับอนุมัติในเดือนมิถุนายน บริษัทจะสรุปผลในต้นเดือนกรกฎาคม และลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
  • สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศประมาณ 200 แห่ง ซึ่งจะแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไชต์ AIA.CO.TH

 

บัตรกำนัล ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็น eCoupon ใช้แทนเงินสดได้ที่ท็อปส์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่สามารถใช้กับ Tops online ได้) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล

www.mitihoon.com