ตลาดนับ #13 ใน SET/SET50/SET100 พร้อมกัน

113

ตลาดหุ้นไทยเกิดสัญญาณ TD #13 ไปเมื่อวันที่ 11/05/20

โดยเป็นการยืนยันสัญญาณใน SET/SET50/SET100 พร้อมกัน

อ่านได้ว่าดัชนีเคลื่อนที่เข้าสู่ Exhaustion Zone ต้องระวังการพักตัวหรือกลับตัว

 

📌เรายังคงอ่านตลาดรีบาวด์ไปก่อน จนกว่าจะขึ้นมาปิดเหนือ 1364.57* ได้ต่อเนื่อง

สำหรับราคาปิดของดัชนีในสัปดาห์นี้ แบ่งโซนได้ดังนี้

1300-1335 คือ ขึ้น

1255-1300 คือ พักตัว Sideway

1200-1255 ให้ระวังการจบรีบาวด์และกลับตัวลงมา

📌ภาพที่แสดง ใช้สัญญาณแบบ Aggressive Count

โดยม้าเฉียวดูหุ้น The Future

www.mitihoon.com