ช่วย “เติมใจให้กัน” หน่อยครับ

34

โดยเนตรทิพย์กรพะริบข่าวร้อน

ที่มา: http://www.natethip.com/news1.php?id=97

www.mitihoon.com