กรุงศรีเปิดตัว KFDIVERSE เน้นกระจายตราสารหนี้เพิ่มโอกาสพร้อมลดความผันผวน

199

มิติหุ้น บลจ.กรุงศรี เตรียมเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัมหรือ KFDIVERSE  เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดีหลากหลายประเภททั่วโลกผ่านกองทุนชั้นนำของ PIMCO เปิดเสนอขายครั้งแรกในวันที่19-26 พ.ค. นี้

น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และความไม่แน่นอนในตลาดโลกส่งผลให้การลงทุนในตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีความกังวลและหันมาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ผู้ลงทุนยังควรให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเพื่อลดระดับความผันผวนและช่วยให้ผลตอบแทนระยะยาวมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น”

 “บริษัทจึงได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนโดยเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม (KFDIVERSE)  ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักคือ PIMCO GIS Diversified Income Fund กองทุน 5 ดาวจาก Morningstar* โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV  ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนหลากหลายประเภททั่วโลกที่มีระดับผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยมีความผันผวนที่ต่ำกว่าตราสารหนี้ High yield แต่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกัน  กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนที่โดดเด่นและปรับพอร์ตในเชิงรุกอย่างยืดหยุ่นเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด  มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าในช่วงตลาดขาขึ้นและเน้นการจำกัดการขาดทุนเมื่อตลาดมีความผันผวน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือหลีกเลี่ยงโอกาสขาดทุนอย่างรุนแรง” (*ที่มา : PIMCO  ณ 31 มี.ค. 63 การจัดอันดับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

“นอกจากนี้ กองทุน KFDIVERSE ยังมีจุดแข็งในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการโดย PIMCO ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้รายใหญ่ของโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 1.7 ล้านล้านเหรียญ  บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยทีมการลงทุนที่กระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 100 คน  รวมทั้งมีทีม  ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก อย่าง Ben Bernanke และ Alan Greenspan อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมทั้ง Gordon Brown อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เป็นต้น ส่งผลให้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นมายาวนานกว่า 10 ปี และมีความสัมพันธ์กับตลาดอื่นๆในระดับต่ำอีกด้วย” น.ส.ศิริพร กล่าว

สอบถามเพิ่มเติมพร้อมขอข้อมูลและหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือเว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า  เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

www.mitihoon.com