SCN รุกงาน EPC เต็มสูบ ลุยติดตั้งโซลาร์รูฟฯ102.34 kWp

105

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.สแกน อินเตอร์ หรือ SCN ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก โดย ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งและดำเนินการวางระบบโซลาร์ รูฟท็อป ให้กับทางร้านอาหารสวนผัก โอ้กะจู๋ (Ohkajhu) ที่สาขาสันทราย (สาขาแรก) จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดติดตั้ง 102.34 kWp

ทั้งนี้ จากการแพร่กระจายของ PM2.5 ยังคงมีความน่าเป็นห่วง SCN จึงไม่หยุดที่จะเดินหน้าขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นธุรกิจพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจบริการรับติดตั้งโครงการโซลาร์ รูฟท็อป แบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction :EPC) ให้บริการครอบคลุมการออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงดำเนินการซ่อมบำรุงระยะยาว

จากผลจากการดำเนินงานข้างต้น ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อมุ่งทำให้อุดมการณ์ลดมลพิษ รักสิ่งแวดล้อมสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้ร้านอาหารสวนผัก โอ้กะจู๋ (Ohkajhu) สาขาสันทราย สามารถลดภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าได้มากถึง 40% จากค่าไฟฟ้าเดิมทั้งหมด ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีจากการดำเนินโครงการโซลาร์ รูฟท็อป แบบครบวงจรอีกด้วย

www.mitihoon.com