“ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2″ทำเทนเดอร์ FMT ที่ราคาเสนอซื้อ 10.59 บ.

318

มิติหุ้น-บมจ.(FMT)โดยนายวีชัย ตั้งธนทรัพย์ บล.ทิสโก้ (ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ) แจ้งว่า บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้รับเจตนาเข้าถือหุ้น โดย “บ.ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2(CTJ Holding2. Ltd.) ” เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจำนวน 27,719,720 หุ้นสัดส่วน 57.75 % ที่ราคาที่ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 10.59 บาทรวมมูลค่าราว 293,551,835 บาท

ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ CTJ Holding2. Ltd.ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อจำนวน 20,280,280 หุ้น สัดส่วน 42.25 %โดยได้เข้าซื้อหุ้น FMT จาก Furukawa Electric Company Limited เสร็จสิ้นเมื่อ 1 มิ.ย.63

โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลามีผลบังคับของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา ภายใต้สัญญาโอนหุ้น (Share Transfer Agreement) ลงวันที่ 27 ก.ย.62 ผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อ 1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายท่อทองแดง และผลิตภัณฑ์จากท่อทองแดงและแผ่นทองแดงจากผู้ขาย และ 2. หุ้นสามัญของกิจการซึ่งถือโดยผู้ขาย โดยCTJ Holding2. Ltd. หรือผู้ซื้อ ตกลงกับผู้ขาย Furukawa Electric Company Limited จะเข้าซื้อหุ้น FMT จากผู้ขายจำนวน 20,280,280 หุ้น มูลค่าซื้อราว 728 ล้านเยน ภายในวันที่ 2 มี.ค. 63 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกรรมดังกล่าวไม่สมบูรณ์ แต่ทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะดำเนินการเพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ดังกล่าวภายในวันที่ 1 มิ.ย.63

www.mitihoon.com