WCE-ปปร. 23รวมน้ำใจช่วยเหลือประชาชน มอบ“ปันสุข ปันน้ำใจ” สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

32

มิติหุ้น – บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ธุรกิจบริการวิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ ร่วมกับ สถาบันปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 23 (ปปร. 23) มอบตู้ ปันสุข ปันน้ำใจพร้อมของอุปโภค บริโภค ให้แก่พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) เพื่อช่วยประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19ระบาด สามารถนำอาหารภายในตู้ ไปรับประทาน และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะปันน้ำใจบริจาคสิ่งของ นำมาใส่ภายในตู้ได้ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อเร็วๆนี้

www.mitihoon.com