บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดให้ 3กองทุนSSF รับประโยชน์ทางภาษี เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนขาขึ้น

111

จากการที่รัฐบาลได้เพิ่มทางเลือกการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ Super Savings Fund (SSF) แทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF ที่ยกเลิกไปตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้นักลงทุนสามารถลงทุนรวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ต่อมาภาครัฐได้มีประกาศให้นักลงทุนสามารถลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมใน SSF พิเศษได้นอกเหนือจากสิทธิลดหย่อนเดิมอีกไม่เกิน 200,000 บาท โดยต้องลงทุนเพื่อรับสิทธิตั้งแต่วันที่ เม.ย.– 30 มิ.ย. 2563 นี้เท่านั้น

โดยเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้เปิดเสนอขาย Super Savings Fund (ชนิดเพื่อการออมพิเศษพร้อมกัน กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม  SCB Thai Equity Active Super Saving Fund (SCBEQSSFX)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม – SCB SET Index Super Saving Fund (SCBSETSSFX) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม – SCB Mixed 70/30 Super Saving Fund (SCB70-SSFX) ซึ่งทั้ง กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในทุกสภาวะเศรษฐกิจ

อีกทั้ง นักลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง บาทเท่านั้น และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click, SCB EASY หรือผู้สนับสนุนการขายอื่นๆ อาทิเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศบล.ไทยพาณิชย์บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร หรือ บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นต้น 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมอย่างเต็มที่ ซึ่งภาครัฐกำหนดให้มีเพียงปีนี้ปีเดียวเท่านั้น จึงได้จัดแคมเปญพิเศษสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน SFF พิเศษ รับหน่วยลงทุนกองทุนทองคำสูงสุดถึง 400 บาทอีกด้วย โดยปัจจุบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ มียอดขายเป็นอันดับ ของประเทศด้วยส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 26% (ที่มามอร์นิ่งสตาร์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563)

สำหรับกองทุน SCBEQSSFX เป็นกองทุนตราสารทุน ลงทุนในหุ้นไทยเฉลี่ยมากกว่า 80% เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็น High Conviction ของแต่ละโมเดลการลงทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงสุด พร้อมทั้งผสมผสานหลากหลายโมเดลการลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยกองทุนนี้นับว่าเป็นกองทุนที่ให้ผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในกลุ่มกองทุน SSFX ทั้งหมด

โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง เดือนอยู่ที่ 6.67% (ที่มา: SCBAM ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค 2563) และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่ 18.61% (ที่มา: SCBAM ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2563) กองทุน SCBSETSSFX เป็นกองทุนรวมดัชนี เน้นลงทุนในตราสารทุน ไม่ต่ำกว่า 80% มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Optimized Portfolio เพื่อให้ได้พอร์ตที่มีสภาพคล่องสูง และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนี SET มากที่สุด ซึ่งนับว่าเป็น บลจ.เดียวในประเทศไทยที่บริหารจัดการกองทุนที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามดัชนี SET มีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่ 15.64% (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2563)

และกองทุน SCB70-SSFX เป็นกองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในตราสารทุน REITs กองทุนอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน ประมาณ 65% -70% และลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประมาณ 30% เพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพและลดความผันผวนของพอร์ต รวมถึงโอกาสได้รับรายได้ระหว่างทาง มีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่ 12.66% (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2563)