# GULF (มิติหุ้น) ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นของโครงการลมบนบก ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 100 MW

198

# GULF (มิติหุ้น) ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นของโครงการลมบนบก ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 100 MW จำนวน 2โครงการ ที่เวียดนามมูลค่าโครงการ 200ล้านดอลลาร์สหรัฐคาดก่อสร้างภายในปี64แบะCODภายในปีไตรมาส4/65

www.mitihoon.com