ASIMAR ลงนามออกแบบต่อเรือขุดอเนกประสงค์ร่วมกับ TMC แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

55

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR  พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท อีโคมารีน จำกัด และนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ(ที่ 2 จากขวา) บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMC และผู้บริหาร ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง การออกแบบและต่อเรือขุดอเนกประสงค์และรถดูดเลนตะกอน ที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติงานทั้งในลำคลองขนาดเล็ก และคูคลองต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำ การระบายน้ำ ซึ่งจะช่วยลด การใช้แรงงานคน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ TMC จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้