ลูกค้า Krungsri GIFT มอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณสุขสู้ภัยโควิด-19

43

มิติหุ้น – นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลูกค้ากรุงศรีที่ใช้คะแนน Krungsri GIFT แลกเป็นเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท มอบให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ สภากาชาดไทย มูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนองค์กรสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ทุกภาคส่วนยังคงต้องเฝ้าระวัง การมอบเงินบริจาคในครั้งนี้จึงได้ทำผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการรักษาระห่างทางสังคมหรือ Social Distancing

Krungsri GIFT เป็นโครงการขอบคุณลูกค้ากรุงศรีที่ทำธุรกรรม ฝาก ถอน โอน จ่าย ผ่านบัญชีเงินฝากกรุงศรีครบทั้ง 4 ประเภทธุรกรรมในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ธนาคารจะคำนวณสิทธิ์จากการทำธุรกรรมในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางสาขาธนาคาร เครื่องกรุงศรี ATM/ADM กรุงศรีออนไลน์ หรือ Krungsri Mobile App (KMA) โดยในช่วงที่ผ่านมาเมื่อลูกค้ากดแลกใช้ Krungsri GIFT ทุก 1 สิทธิ์ จะมีค่าเท่ากับเงินบริจาค 40 บาท Krungsri GIFT จึงทำหน้าที่เสมือนผู้เชื่อมและส่งต่อความห่วงใยจากลูกค้ากรุงศรีสู่สังคมโดยรวม

www.mitihoon.com